Ułatwienia dostępu

Wycieczka do Ochotnicznej Straży Pożarnej Dobrzec

W maju 2023 przedszkolaki odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną „Dobrzec” w Kaliszu. Strażacy zaprezentowali nam swój sprzęt i ubiór. Opowiedzieli o trudach swojej pracy. Dzięki tym zajęciom przedszkolaki miały możliwość zapoznać się z pracą strażaka, wzbogacić wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu podczas pożaru, uświadomić sobie przyczyny powstawania pożarów. Strażacy przypomnieli w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną , a dzieci utrwaliły numer alarmowy – 998. Z wielkim zainteresowaniem wszystko oglądały a najwięcej radości dała im zabawa w przewracanie pachołka strumieniem wody ze strażackiego węża. 🚒

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela