Ułatwienia dostępu

Witamy na naszej stronie


Szkoła Podstawowa Nr 22 w Kaliszu, wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Kaliszu to prawo do sukcesu każdego ucznia na miarę własnych możliwości. Szkoła jest przyjazna uczniowi i nauczycielowi, dostosowana do standardów europejskich, nowocześnie administrowana i wyposażona w pomoce naukowe; życzliwa atmosfera sprzyja podtrzymywaniu chęci i gotowości do nauki i pracy twórczej uczniów, istnieją możliwości do rozwoju indywidualnych uzdolnień ucznia i jego osobowości; współpracując ze społecznością uczniowską i środowiskiem lokalnym organizowane są ciekawe zajęcia pozalekcyjne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
więcej...

Publiczne Przedszkola Nr 31 w Kaliszu to uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu, rozwijanie twórczej postawy dziecka, prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi, harmonijną współpracę domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły, umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym, kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury.
więcej...

Image

Aktualności z życia szkoły:

Aktualności

Serdecznie zapraszamy Rodziców młodych artystów na Koncert „Kalisz na ludowo”

Aktualności

„W nieszczęściu, w walce kształcą się charaktery. W nieszczęściu i w walce człowiek się uczy” Józef Piłsudski

Aktualności

26 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aktualności

19 kwietnia po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji Żonkile

Aktualności

22 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu odbył się II Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ludowej „Maryneczka”

OFERUJEMY

 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Wyjazdy integracyjne
 • Pyszne domowe obiady

ZAPEWNIAMY

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa i pedagoga
 • Opiekę świetlicową
 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne

GWARANTUJEMY

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela