Czym są zajęcia pozalekcyjne

Dla uczniów naszej szkoły mamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Jak sama nazwa sugeruje - odbywają się one przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniów i są dobrowolne. Celem tych zajęć jest ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Wymagają od ucznia innej aktywności, zmuszają do twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcjami, umożliwiają przeżycie sukcesu, rozwijają poczucie własnej wartości. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności oraz nawyki kulturalnej rozrywki i zabawy. Pozwalają odkryć własne uzdolnienia i talenty, dają uczucie radości z uzyskanych efektów.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijają zdolności społeczne uczniów, uczą nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Wspierają działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.