Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu w roku szkolnym 2022/2023

15 września 2022 r. (czwartek)

Zebrania organizacyjne z rodzicami – zapoznanie z dokumentacją szkoły.

17 listopada 2022 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami – spotkanie śródokresowe.

26 stycznia 2023 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I okresu.

 20 kwietnia 2023 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami – spotkanie śródokresowe.