Ułatwienia dostępu

MARYNECZKA

II MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD
PIOSENKI LUDOWEJ

-MARYNECZKA-
pod Honorowym Patronatem Krystiana Kinastowskiego

Prezydenta Miasta Kalisza
Organizator

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu

Termin

22 marca 2024 roku w godz. od 10.00 do 13.00

Miejsce

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu, ul. Św. Michała 1 (sala gimnastyczna)

Cele przeglądu

- Konfrontacja dorobku artystycznego szkół.
- Popularyzacja śpiewu i tańca.
- Popularyzacja polskiej muzyki ludowej.
- Wspólna zabawa, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej oraz tradycji
regionalnej.

Uczestnicy : uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela