SZKOLNE STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.      Kompletnie wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w szkole do 15 września (wniosek nie może zawierać pustych pól, wykazany dochód musi być potwierdzony odpowiednim załącznikiem-kserokopia decyzji, zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie z klauzulą). Wypełnione wnioski wraz z załącznikami składane są u woźnych w zaklejonych kopertach z opisem WNIOSEK NA STYPENDIUM SOCJALNE. Pozostają tam 2 dni na kwarantannie, dlatego bardzo ważne jest aby były kompletnie wypełnione i posiadały wymagane załączniki.

2.      Próg dochodowy: 528 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.

3.      Szczegółowe informacje dot. wypełnienia wniosku, dochodu, faktur oraz terminów zawiera załącznik Pouczenie.

Wnioski do pobrania na stronie www szkoły w zakładce Zasoby.