plus minus gleich
Witamy!

KARTA DOBREGO UCZNIA

ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU KARTA DOBREGO UCZNIA

 

 • O Kartę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 • Kartę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania posiadający ocenę zachowania, co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen:
 • uczniowie szkół podstawowych - minimum 5.20
 • uczniowie szkół gimnazjalnych – minimum 4.80
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – minimum 4.10
 • Do wniosków przyjmowanych we wrześniu średnia ocen dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum to: 5,2 ( średnia z klasy szóstej szkoły podstawowej), natomiast dla ucznia klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej to: 4,8 czyli średnia z klasy trzeciej gimnazjum.
 • Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.
 • Karta upoważnia do skorzystania z basenów wewnętrznych (w okresie zimowym z lodowiska, a w okresie letnim także z basenów zewnętrznych) cztery razy w miesiącu. Każde wejście obejmuje 60 minut pobytu na basenie lub lodowisku lub całodzienny pobyt na basenach zewnętrznych.
 • Dopłaty za przekroczony czas pobytu będą regulowane w kasie wg cennika.
 • Karta jest ważna we wszystkie dni tygodnia w okresach: od października do lutego lub od kwietnia do sierpnia, w godzinach otwarcia obiektów.
 • Właścicielem Karty jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o., a użytkownikiem Uczeń Szkoły.
 • W przypadku zgubienia karty za wydanie nowej pobierana jest opłata 10 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie AQUAPARKU.
 • Karta jest przypisana do konkretnego ucznia i ważna tylko z aktualną legitymacją szkolną.
 • Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia mogą zostać wykorzystane do końca okresu, na jaki została wydana Karta.
 • Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać w hali basenowej lub lodowisku z opiekunem zgodnie z regulaminem tych obiektów.
 • Opiekun (osoba pełnoletnia) ucznia legitymującego się Kartą otrzymuje zniżkę 40% na zakup biletu.
 • Z jednym opiekunem na basen może wejść maksymalnie pięciu użytkowników Kart.
 • Wartość Karty nie podlega zamianie na gotówkę lub innym ekwiwalentom.
 • Uczeń korzystający z Karty zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w AQUAPARKU oraz kaliskim lodowisku.

Wniski dostępne w szkole.

 

STYPENDIA SOCJALNE 2017/2018

Wnioski na stypendium socjalne należy składać w terminie do 15.09.2017 r.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł. Świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu.

Wnioski dostępne są u wychowawców oraz w sekretariacie.

pouczenie

wniosek

 

"Jak nie czytam, jak czytam"

W dniu 1 czerwca 2017 r. W naszej szkole została przeprowadzona ogólnopolska akcja "Jak nie czytam, jak czytam". Uczniowie przynieśli swoje ulubione książkiz domowych biblioteczek. O godzinie 10:00 zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby posłuchać najciekawszych fragmentów wybranych przez uczniów książek.

Jolanta Gilicka i Marlena Matusiak

 

STYPENDIUM im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2017/2018

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium im. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2017/2018 upływa 23.06.2017r.; wnioski będą dostępne u wychowawców oraz w sekretariacie szkoły; do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia (dyplomy); nie jest konieczne załączanie potwierdzenia zameldowania ucznia na terenie m. Kalisza

 • stypendium może otrzymać uczeń klasy 4 – 6 zamieszkały i zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza,
 • stypendium przyznaje się raz na semestr,
 • warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia wniosku o stypendium jest: jego terminowe złożenie, pełne i poprawne wypełnienie wniosku, dołączenie oświadczenia o dochodach, według wzoru ( próg dochodowy – dochód do 1000 zł netto na członka rodziny ucznia )

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

a) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek - minimum 5.2,

b) próg dochodowy,

c) wyjątkowe uzdolnienia – potwierdzone odpowiednimi dokumentami (kserokopie)

d) wzorowa postawa społeczna – patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami (opinia wychowawcy)

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ U WYCHOWAWCY KLASY DO 23 CZERWCA 2017 r.

 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

26 maja 2017 roku  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  zaświadczenia wręczał Wicekurator Oświaty w Poznaniu – dr Zbigniew Talaga.

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego została uczennica klasy VI a -  Zofia Tarchalska. Gratulujemy!

 

Pokaz gwiazd koszykówki na Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka dla uczniów SP 22 pokaz wsadów i tricków z piłkami przygotowało Kaliskie Towarzystwo Koszykówki. Gośćmi specjalnymi pokazu byli: Mieszko Włodarczyk- finalista programu Mam Talent, znany na całym świecie koszykarski freestyler, mistrz żonglowania piłkami oraz Arek Przybylski- ceniony nie tylko w Europie specjalista od efektownych lotów nad koszami. W pokazie uczestniczył także Jakub Skurjat- młody kaliski dunker. Pokaz spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem, a autografom i wspólnym zdjęciom nie było końca.

Pokaz był wstępem do rozpoczęcia regularnych zajęć z koszykówki na sali SP22, a na pierwszy, pokazowy trening zapraszamy już w środę, 14 czerwca o g.18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkoły- chłopców i dziewczęta oraz rodziców. Treningi dla uczniów SP 22 są bezpłatne, a zajęcia poprowadzą trenerzy Kaliskiego Towarzystwa Koszykówki: Agata Krygowska i Łukasz Wojciechowski. Treningi będą odbywać się także w wakacje.

Pozdrawiam,
Jarosław Jasiukiewicz
Prezes Zarządu
Kaliskiego Towarzystwa Koszykówki

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 63

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Szkoła Podstawowa nr 22 Publiczne Przedszkole nr 31

ul. Św. Michała 1
62-800 Kalisz
tel. (062) 764 91 85
spnr22kalisz@interia.pl

sekretariat otwarty od godz. 800 do 1500

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22
radarodzicow22@tlen.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

Kto jest online?

We have 1 guest online

 

Biuletyn Informacji Publicznej