Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

Nasza szkoła w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” skierowany jest do ponad jedenastu tysięcy uczniów i pięciu tysięcy nauczycieli z sześciuset szkół z całej Wielkopolski. Projekt oferuje szkołom udział w sześciu podprojektach, w których zajęcia realizowane będą metodą projektu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK. 

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – zajęcia ukierunkowane na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych, skierowane do uczniów w każdym wieku. Podczas warsztatów uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i robotyki. 

Liczymy na to, że udział w projekcie umożliwi zaoferowanie naszym uczniom całego wachlarza ciekawych zajęć edukacyjnych, pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnić najwyższy standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne oraz utrzymać pozycję lidera w tej dziedzinie.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole działa uczniowski zespół w ramach CSW@2020 - podprojekt Uczniowskie Laboratorium Informatyczne.

Zajęcia prowadzi pani Iwona Janiak ( nauczyciel informatyki).