Na stronie miasta Kalisza powstała giełda pracy w ramach kaliskiego portalu oświatowego. Nauczyciele mogą zgłosić chęć podjęcia pracy, a szkoły zaoferują pracę ogłaszając istniejące wakaty:

https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy