W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 7 stycznia 2019 roku uczniowie klas I-III oraz IV-VI uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komendzie Miejskiej  Policji w Kaliszu, panią  Marleną Potasińską.

Temat spotkania brzmiał: „Bezpieczeństwo przede wszystkim”.

Nasz gość przypomniał uczniom zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Zwrócił uwagę na bezpieczne poruszanie się - lewą stroną drogi i obowiązek noszenia kamizelek oraz elementów odblaskowych w porze wieczornej na terenie niezabudowanym. Funkcjonariuszka  zachęcała uczniów do wyposażenia swoich  ubrań i plecaków w elementy odblaskowe oraz przestrzegała dzieci przed zabawami zimowymi w miejscach niebezpiecznych. Zwróciła uwagę, aby nie organizować zabaw zimowych blisko jezdni, nie wchodzić  na nieznane lodowiska oraz  nie odpalać fajerwerków bez obecności rodziców. Warto pamiętać numery telefonów alarmowych, a w sytuacji zagrożenia wzywać pomocy dorosłych.

Prowadząca spotkanie zwróciła  uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Podczas spotkania z policjantem uczniowie klas starszych mogli dowiedzieć się, jak unikać zagrożeń związanych z nieumiejętnym korzystaniem z portali społecznościowych i telefonów komórkowych. Funkcjonariusz omówił sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Poruszony został  także temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść ze sobą umieszczanie nieodpowiednich materiałów w Internecie.

Pani Marlena Potasińska mówiła także o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników czy pracowników szkoły oraz o zasadach zachowania obowiązujących w szkole i poza nią. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się: jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa? Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną? Jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo? Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Mogą też liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Spotkania z policjantem odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Mamy nadzieję, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

                                                                                        

 Małgorzata Karwowska