Nasza szkoła bierze udział w kampanii:  „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” - to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.

Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Na stronie: https://autorytet.org/ znajdują się m.in. materiały dla  rodziców.

W celu ewaluacji programu uczniowie, rodzice i nauczyciele wypełnią specjalne ankiety.

Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie.

W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić w dowolnym czasie na podstawie tego samego hasła z biletu.