Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 19 września 2018 r. (środa) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu, wg następującego porządku:

- szkoły podstawowe klasy IV-VI godz. 9.00

- szkoły podstawowe klasy VII i klasy gimnazjalne godz. 10.30