W dniu 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie organizatora (KLUB DOBRYCH SPOTKAŃ działający przy KLUBIE BLASZAK KALISKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyniku plastycznego konkursu, skierowanego do wszystkich kaliskich szkół podstawowych.

Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się nasi uczniowie: MAJA DOBAK, GABRIEL BĄK, JULIA BUIS, NATALIA KLISZEWSKA, ADAM TRZECIAK

Laureaci otrzymali indywidualne dyplomy i upominki. Uczniowie dodatkowo uzyskali dla szkoły dwie statuetki:

 

III miejsce w kategorii klas: I-IV oraz III miejsce w kategorii klas: V-VII.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie.

Dziękujemy za kreatywność i za zaangażowanie.

 

Aneta Plota