Nazwa zajęć

 

Klasa

Termin

(dzień i godzina)

 

 

Chór

 

 

IV - VIII

 

Czwartek

16.00-16.45

 

Klub Wolontariatu

 

 

IV - VII

 

Wg potrzeb

- cały rok

 

Koło językowe - język angielski

 

 

VII

 

Wtorek

14.20-15.05

co 2 tygodnie 1,5h

 

Zuchy

 

 

II – III

 

Poniedziałek

12.45-13.45

 

Innowacja pedagogiczna kl. I

 

 

I

 

Czwartek

12.40-13.25

Sala 1.3

 

Koło rozwijające uzdolnienia uczniów

- Koło muzyczne z elementami tańca ludowego

 

III

 

Czwartek

11.40-12.25

Sala 1.3

 

Koło teatralne

 

 

VII

 

Wtorek

14.15-15.15

co 2 tygodnie 1,5 h

 

Innowacja pedagogiczna w świetlicy szkolnej „Eko-artysta”

 

uczniowie w świetlicy szkolnej

 

 

Koło rozwijające uzdolnienia uczniów

- Koło plastyczne

 

 

Kl. III

 

Środa

12.40-13.25

Sala 1.3

 

Innowacja pedagogiczna

Dobrzanki”

 

 

Kl. II

 

Czwartek

12.40-13.25

Sala 1.3

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

 

 

 

 

Va, Vb

 

 

VII, VIII

 

Środa

7.10-7.55 (I okres)

 

Środa

7.10-7.55 (II okres)

 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

 

 

II, III

 

Poniedziałek

12.40-13.25

(I i II okres)

 

Koło zainteresowań – rozwijanie umiejętności językowych

 

VIII

 

Czwartek

7.15-8.00

 

Koło polonistyczne/

Matematyczne

 

 

 

 

VIII

 

Czwartek

13.30-14.15

Zamiennie

- j. polski co 2 tyg.

-matematyka co 2 tyg.

 

SKS

(do 15.12.2019)

 

 

 

 

IV-VIII

Gr. Chł.

 

 

IV-VIII

Gr. Dz.

Poniedziałek

15.05-16.05

Środa

15.05-16.05

 

Wtorek

14.15-15.15

Czwartek

15.05-16.05