"Jak dbać o naszą planetę Ziemię"

Regulamin I Szkolnego Konkursu Ekologicznego na wierszyk, rymowankę.

Organizatorzy:
Jolanta Gilicka, Anna Łuczak

Cele konkursu:
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
• rozwijanie umiejętności literackich,
• propagowanie zasad dbania o środowisko,
• sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego.

Adresaci:
• Konkurs jest adresowany do uczniów klas II- VIII Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu.
• Kategorie : 1. II - III, 2. IV - VI, 3. VII - VIII

Wymogi konkursowe:
• praca napisana w formie wiersza, rymowanki,
• treść utworu zgodna z tematem konkursu,
• praca musi mieć tylko jednego autora, praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, klasa).

Termin i warunki uczestnictwa:
 termin dostarczania prac wraz ze zgodą rodziców upływa 22 maja 2020 r.
 prace (skan, zdjęcia) należy przesłać na adres organizatora : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do zorganizowania wystawy.

Kryteria oceny i nagrody:
Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność z tematem,
• pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,
• język (urozmaicony zasób słownictwa, epitety),
• ortografia,
• interpunkcja.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję konkursową.
Decyzje jury są ostateczne.

Postanowienia końcowe:
- dostarczenie karty zgłoszenia i pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez opiekuna dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego danych osobowych na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy
Jolanta Gilicka, Anna Łuczak