Absolwent naszego przedszkola:

 • dobrze radzi sobie w kontaktach społecznych;
 • jest samodzielny, kulturalny i umie sobie radzić w różnych sytuacjach;
 • prawidłowo artykułuje słowa i rozmawia zdaniami na podany, bliski dziecku temat;
 • chętnie korzysta z literatury;
 • jest zainteresowany czytaniem i pisaniem;
 • twórczo podchodzi do problemów, poszukując odpowiedzi na nurtujące go pytania;
 • interesuje się otaczającym światem;
 • odczuwa radość związaną z obcowaniem z muzyką, plastyką, techniką, teatrem, itp.;
 • umie zadbać o swoje zdrowie;
 • zna zasady bezpieczeństwa w zabawie, pracy, w drodze;
 • jest tolerancyjny wobec osób z różnymi ułomnościami, poglądami i umiejętnościami;
 • umie pogodzić się z porażką oraz cieszyć się z osiągniętego sukcesu;
 • liczy i prawidłowo posługuje się liczebnikami – dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10.