TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2020/2021

  • 10-14 września 2020 r. - spotkanie informacyjne,
  • 26-30 listopada 2020 r. – spotkanie śródokresowe,
  • 28 stycznia 2021 r. –spotkanie śródroczne,
  • 20 maja 2021 r.- podsumowanie okresu.