Komunikaty

Nasz szkolny rok, jak wszędzie, rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z torbami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

Więcej o: Wydarzenia

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły z tytami pełnymi słodyczy, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole.

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

3.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko – mazurskie

 

27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII

21.04.2020 r. (wtorek) – j. polski

22.04.2020 r. (środa) - matematyka

23.04.2020 r. (czwartek) –j. obcy nowożytny

 

Podstawa prawna:

Art. 9 a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm. );

- § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 r. (czwartek)

12.11.2019 r. (wtorek)

02.01.2020 r. (czwartek)

03.01.2020 r. (piątek)

04.05.2020 r. (poniedziałek)

12.06.2020 r. (piątek)

Więcej o: Kalendarz roku szkolnego 2019/2020