Wraz z  nadejściem wiosny obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w  1999 roku  Światowy Dzień Poezji.  Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i  nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "da

nowy impuls, aby doceni

poezję oraz poprze

krajowe, regionalne i  międzynarodowe ruchy poetyckie".

Aby zaakcentować ten dzień w naszej szkole, zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie poezji.

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO PT : WIOSNA - WIERSZ

 

1. ORGANIZATORZY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu

 

2. CELE KONKURSU:

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,

- rozwijania talentów poetyckich,

- rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności,

- sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego,

- kształtowanie postaw poetyckich oraz wiary we własne siły i umiejętności.


3. ADRESAT:

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II - VII Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu.

 

4. KATEGORIA:

I - uczniowie klas II - III

II - uczniowie klas IV – V

III – uczniowie klas VI - VII

5.WYMAGANIA:

 • zadanie uczestników polega na napisaniu wiersza na temat : wiosna

 • wiersz powinien być napisany ręcznie, czytelnym pismem

 • praca powinna być samodzielna

 • praca powinna rozpoczynać się od tytułu, na końcu podpisana (imię i nazwisko autora, klasa).4. TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • termin  dostarczania prac upływa 22 marca 2021 r.

 • prace (skan, zdjęcia) należy przesłać na adres organizatora : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do zorganizowania wystawy.

 

5. KRYTERIA OCENY I NARODY:

Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematem,

 • pomysłowość i  oryginalne ujęcie tematu,

 • język (urozmaicony zasób słownictwa),

 • ortografia,

 • interpunkcja.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję  konkursową.

Decyzje jury są ostateczne.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego danych osobowych na stronie internetowej szkoły.

 

 

Organizatorzy

Jolanta Gilicka, Małgorzata Karwowska