Przykłady dobrych praktyk w okresie pandemii:

- prowadzenie lekcji on -line za pomocą dostępnych bezpłatnych platform edukacyjnych

- bieżący kontakt z nauczycielami, Rodzicami i uczniami za pomocą Librus, e-mail, skype, Messenger, telefon

- videokonferencje z członkami RP

„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Sponsorem projektu „Szkoła z TVP” jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy do oglądania!

– Cieszymy się, że Telewizja Polska tak aktywnie włączyła się w pomoc nauczycielom i uczniom w kształceniu na odległość. Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na antenach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domupodkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Oferta edukacyjna – akcja „Szkoła z TVP”

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Projekt „Szkoła z TVP” to efekt podpisanego 27 marca br. porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Lekcje z TVP na 4 kanałach

Pierwsze programy wystartowały dziś, 30 marca o godzinie 8.00. Można je obejrzeć na 4 kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl. Dodatkowo plan zajęć udostępnią elektroniczne przewodniki programowe operatorów, dostarczających sygnał telewizyjny. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej

Tabela lekcji z TVP

Klasa

Kanał

Godziny lekcji

Godziny powtórki lekcji

Klasa 1

TVP Sport

·         od 8:00 do 8:25

·         od 8:30 do 8:55

·         od 9:00 do 9:25

·         od 12:30 do 12:55

·         od 13:00 do 13:25

·         od 13:30 do 13:55

Klasa 2

TVP Rozrywka

·         od 8:00 do 8:25

·         od 8:30 do 8:55

·         od 9:00 do 9:25

·         od 12:30 do 12:55

·         od 13:00 do 13:25

·         od 13:30 do 13:55

Klasa 3

TVP Historia

·         od 8:00 do 8:25

·         od 8:30 do 8:55

·         od 9:00 do 9:25

·         od 12:30 do 12:55

·         od 13:00 do 13:25

·         od 13:30 do 13:55

Klasa 4

TVP3

·         od 8:00 do 8:25

·         od 8:30 do 8:55

·         od 9:00 do 9:25

·         od 9:30 do 9:55

·         od 12:30 do 12:55

·         od 13:00 do 13:25

·         od 13:30 do 13:55

·         od 14:00 do 14:25

Klasa 5

TVP Historia

·         od 9:30 do 9:55

·         od 10:00 do 10:25

·         od 10:30 do 10:55

·         od 11:00 do 11:25

·         od 14:00 do 14:25

·         od 14:30 do 14:55

·         od 15:00 do 15:30

·         od 15:30 do 15:55

Klasa 6

TVP 3

·         od 10:00 do 10:25

·         od 10:30 do 10:55

·         od 11:00 do 11:25

·         od 11:30 do 11:55

·         od 14:30 do 14:55

·         od 15:00 do 15:30

·         od 15:30 do 15:55

·         od 16:00 do 16:30

Klasa 7

TVP Rozrywka

·         od 9:30 do 9:55

·         od 10:00 do 10:25

·         od 10:30 do 10:55

·         od 11:00 do 11:25

·         od 11:30 do 11:55

·         od 12:00 do 12:25

·         od 14:00 do 14:25

·         od 14:30 do 14:55

·         od 15:00 do 15:30

·         od 15:30 do 15:55

·         od 16:00 do 16:30

·         od 16:30 do 16:55

Klasa 8

TVP Sport

·         od 9:30 do 9:55

·         od 10:00 do 10:25

·         od 10:30 do 10:55

·         od 11:00 do 11:25

·         od 11:30 do 11:55

·         od 12:00 do 12:25

·         od 14:00 do 14:25

·         od 14:30 do 14:55

·         od 15:00 do 15:30

·         od 15:30 do 15:55

·         od 16:00 do 16:30

·         od 16:30 do 16:55

Wybierz swoje lekcje na jednej z anten TVP

Aby wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w „Szkole z TVP” wystarczy wybrać odpowiednią antenę Telewizji Polskiej, na której prowadzone są lekcje dla konkretnej klasy. Następnie trzeba wskazać godzinę emisji lekcji w danym dniu. Dzięki dwóm emisjom tej samej lekcji w ciągu dnia, porannej i popołudniowej, zawsze na tej samej antenie, uczeń i rodzic mogą w łatwy i przystępny sposób wybrać odpowiednią klasę.
Wszystkie cztery kanały Telewizji Polskiej, na których emitowana będzie „Szkoła z TVP” są dostępne dla każdego, za darmo. Aby mieć gwarancję pełnej dostępności wszystkich kanałów, uruchomiona została dodatkowa emisja programu TVP Rozrywka na cyfrowym multipleksie trzecim (MUX3), naziemnej telewizji cyfrowej. Telewizory dostroją się automatycznie do nowych ustawień, natomiast w przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych, może zaistnieć konieczność ręcznego dostrojenia. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób dostroić odbiornik telewizyjny zwiera instrukcja dołączona do telewizora. Informację taką można uzyskać również kontaktując się z infolinią producenta odbiornika telewizyjnego (numery telefonów dostępne są na stronach internetowych producentów telewizorów).

– Dla Telewizji Polskiej zaangażowanie w ten projekt było nie tylko czymś oczywistym, ale także  przejawem realizacji misji, którą wypełniamy. Już od początku tego szczególnego czasu TVP zaangażowała się w przedstawianie materiałów edukacyjnych, co było widać na antenach TVP ABC czy TVP Kultura, a także przy zmianach ramówkowych na naszych głównych kanałach. Projekt „Szkoła z TVP” jest oczywistym wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Jednak umożliwia nam to pokazanie, że TVP jest spółką nowoczesną i dynamiczną, która w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom. Jestem pewien, że zaangażowanie naszych pracowników połączone z wkładem merytorycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewni uczniom edukację na najwyższym możliwym w tych warunkach  poziomie.  To dla mnie zaszczyt, że możemy realizować taki projekt wspólnie z MENpowiedział Prezes TVP Maciej Łopiński.

Pasma edukacyjne Telewizji Polskiej

Telewizja Polska od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Poza specjalnymi pasmami TVP ABC i TVP Kultura zostały uruchomione również audycje w serwisie VOD.TVP.PL.

Od 19 marca br. TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.

Ponadto od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” TVP ABC, które również można znaleźć na VOD.TVP.PL. To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-z-tvp

 

KOMUNIKAT DYREKTORA

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 3 W KALISZU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka dla uczniów naszej szkoły będzie realizowana na odległość.

 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informuję, że kanałem komunikacyjnym oraz podstawowym narzędziem dokumentowania naszych działań w tym trudnym okresie będzie dziennik elektroniczny.

  2. Zajęcia będą tak skonstruowane, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera i tradycyjnych narzędzi, takich jak zeszyt czy podręcznik. Nauczyciel może zadać jedną pracę domową w tygodniu i decyduje o tym, ile prac ucznia oceni. Wyjątkiem są przedmioty: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia, WOS i EDB. Tu nauczyciel może zadać jedną pracę domową na dwa tygodnie i decyduje o tym, ile prac ucznia oceni.

  3. W przypadku uczniów posiadających opinię PPP, objętych kształceniem specjalnym bądź, WWR stosujemy zasadę, że wykonują oni zgodnie ze swoimi możliwościami przynajmniej 75% otrzymanych od nauczyciela zadań. O tych dostosowaniach uczniów i rodziców informuje nauczyciel uczący danego przedmiotu.

  4. Każdemu uczniowi lub rodzicom zapewniamy możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia obligatoryjnie organizuje takie konsultacje w ustalonym terminie ze swoimi uczniami/rodzicami. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego do wychowawcy klasy.

  5. Obowiązkiem nauczyciela jest wysłanie w danym dniu zajęć tematu, zagadnień i ćwiczeń do realizacji zgodnie ze swoim planem lekcji. Uczniowie tego samego dnia w dogodnym dla siebie czasie (dostęp do komputera w domu) logują się do dziennika (na tej podstawie jest wystawiana obecność/nieobecność w dzienniku – stosujemy od 25 marca br.). Nauczyciele realizując podstawę programową biorą pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Przypominam, że treści podstawy programowej realizowane są w klasach 1-3 przez 3 lata, a w klasach 4-8 przez 5 lat. Daje to nauczycielom możliwość przesunięcia treści sprawiających trudności uczniom na kolejne lata.

  6. Praca uczniów jest monitorowana poprzez sprawdzenie i ocenienie odesłanej przez ucznia pracy domowej. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce odbywa się na podstawie bieżącego wpisywania ocen do dzienniki elektronicznego.

  7. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do codziennego logowania się, wpisywania tematów lekcji i kontaktów z uczniami w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

  8. Nauczyciele realizują minimum podstawy programowej od 25 marca 2020 roku. Po powrocie do szkoły obowiązkiem nauczyciela będzie zweryfikowanie wiedzy uczniów i uzupełnienie ewentualnych braków.

  9. W przypadku braku logowania się ucznia/rodzica uczeń ma zapisaną nieobecność – stosujemy od 25 marca br. Nauczyciel zobowiązany jest do bezpośredniego kontaktu z rodzicem ucznia.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie bądźcie wyrozumiali dla nas nauczycieli i dyrektorów. Musimy stworzyć warunki do nauki zdalnej mimo braku odpowiedniego doświadczenia, infrastruktury i narzędzi. Zgłaszajcie swoje uwagi i pomysły, tak żeby usprawniać Waszą pracę i komunikację z nauczycielami. My również deklarujemy wsparcie i zrozumienie dla Was. W tak trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy chcemy bez zbędnego obciążenia przetrwać ten trudny czas. Dbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.

 

Z pozdrowieniami

Monika Karpisiewicz

Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3

w Kaliszu

 

 

 

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały.

https://liblink.pl/fLhrvTlBzM

https://liblink.pl/XSrtmU2VLs