Ułatwienia dostępu

Zaproszenie

I MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI LUDOWE - MARYNECZKA-
pod honorowym patronatem Krystiana Kinastowskiego Prezydenta Miasta Kalisza
Organizator - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu

Termin - 1 kwietnia 2023 roku w godz. od 10.00 do 13.00

Miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Kaliszu, ul. Św. Michała 1 (sala gimnastyczna)

Cele przeglądu

- Konfrontacja dorobku artystycznego szkół.
- Popularyzacja śpiewu i tańca.
- Popularyzacja polskiej muzyki ludowej.
- Wspólna zabawa, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej oraz tradycji
regionalnej.

Uczestnicy : uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z Kalisza i powiatu kaliskiego.

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela