Ułatwienia dostępu

„Witaj maj, 3 maj” ??

Uroczysty apel  z okazji Dnia Flagi i 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to piękna lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami historycznymi.

Pod hasłem "Pierwsza w Europie, druga na świecie" obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia konstytucji przez Sejm Wielki.

Uczniowie klasy 5a (Julia Kaźmierska, Kalina Lesień, Stanisław Antczak, Mateusz Pietrzyński, Dawid Żeczow), korzystając z tekstu i scenografii przygotowanych przez Panią Annę Łuczak i Pana Piotra Dustera, zabrali nas w podróż, która trwała 20 minut, ale objęła ponad 200 lat historii Polski.

Po części, która była skorelowana z datą 3 maja, zostały wręczone przez Panią Dyrektor, Beatę Frontczak-Skrzypińską, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe uczestnikom Turnieju Szachowego, którego organizatorem był Pan Romuald Michniewicz.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela