Ułatwienia dostępu

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

„Gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg,
gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać -
niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza”.
Józef Piłsudski

12 maja 2023 roku – mija kolejna – 88 rocznica śmierci patrona Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu – Józefa Piłsudskiego. Polityka, działacza społecznego i niepodległościowego. Marszałka Polski, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę upragnionej wolności. Józef Piłsudski - był jedną z największych postaci w dziejach Polski. Organizator polskiego czynu zbrojnego — legendarny komendant I Brygady Legionów. Zwycięski wódz w wojnie 1920 roku. Główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej. Wielkiej klasy polityk i mąż stanu. Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż dla wielu Jego potomnych stanowią wartość żywą: źródło siły, mądrości, patriotycznych postaw. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:
Pani Ewelina Dudek - Naczelnik Wydziału Edukacji w Kaliszu;
Ksiądz kanonik – Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Kaliszu - Andrzej Chołys;
Pani Alicja Januszkiewicz - Starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu;
Pani Anna Bestian-Zając - Kierownik Oddziału IV popularyzacji zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Kaliszu;
Pani Magdalena Bidka - Przewodnicząca Rady Rodziców.

Program artystyczny – przygotowany przez uczniów klasy III pod kierunkiem wychowawczyni - nawiązywał do historii szkoły, wskazywał na związki Józefa Piłsudskiego z
Kaliszem. Dzięki współpracy Szkoły Podstawowej nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu - kierowanej przez Panią mgr Beatę Frontczak-Skrzypińską - z Archiwum Państwowym w
Kaliszu – pod kierownictwem Pani dr Grażyny Schlender - Pani dr Anna Bestian – Zając – przygotowała prezentację pod tytułem: „ Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Dobrzecu. Historia okraszona archiwaliami”. W trakcie pokazu zaprezentowane zostały najciekawsze archiwalia z historii szkoły począwszy od I połowy XIX wieku skończywszy na okresie międzywojennym: w tym akta Naczelnika Powiatu Kaliskiego, karty meldunkowe z Akt Miasta Kalisza oraz akty notarialne dokumentujące transakcję zamiany gruntów pod budowę szkoły. W swoim wystąpienia referentka odniosła się również do wizyt Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Prelegentka zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy on-line pod tytułem: „Dobre imię Józefa Piłsudskiego” przedstawiającej archiwalia związane z kultem Pierwszego Marszałka Polski. Link do obejrzenia wystawy znajduje się na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu w zakładce: Aktualności.

Podczas uroczystości podsumowano Szkolny Konkurs Językowo-Plastyczny. Zadaniem uczniów klas I-VIII jest własnoręczne wykonanie kartki pocztowej adresowanej do Józefa Piłsudskiego.
Laureaci konkursu:
W kategorii uczniów klas I-IV
I miejsce – Natalia Płotek
II miejsce – Alicja Moczyńska
III – Natalia Więcław
W kategorii klas V-VIII
I miejsce - Natalia Kostrzewska
II miejsce - Amelii Kubiak
III miejsce - Tymoteusz Witczak
Podsumowany został również Szkolny Konkurs Poetycki dla klas: IV-VII. Celem konkursu było między innymi: motywowanie do doskonalenia sprawności językowych, pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promowanie talentów uczniów.
Laureaci:
I miejsce – Jakub Zdyb
II miejsce – Tymoteusz Witczak
III miejsce – Zofia Fabijan i Emilia Warszewska

Józef Piłsudski – patron Szkoły Podstawowej nr 22 w Kaliszu walczył o wolność. Wolność – to obecnie możliwość rozwijania swoich pasji. Cieszenia się każdą chwilą. Celebrowania ważnych momentów w życiu. Bycia tu i teraz z rodziną czy przyjaciółmi. Wolność – to także przeżywanie każdego dnia, każdej minuty, każdej sekundy naszego życia
tak, jak chcemy…

 

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela