TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018

  • 14 września 2017 r. - spotkanie informacyjne,
  • 16 listopada 2017 r. – spotkanie śródokresowe,
  • 01 lutego 2018 r. –spotkanie śródroczne,
  • 26 kwietnia 2018 r.- podsumowanie okresu.