TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

  • 12 września 2019 r. - spotkanie informacyjne,
  • 21 listopada 2019 r. – spotkanie śródokresowe,
  • 13 lutego 2020 r. –spotkanie śródroczne,
  • 14 maja 2020 r.- podsumowanie okresu.