TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

  • 13 września 2018 r. - spotkanie informacyjne,
  • 15 listopada 2018 r. – spotkanie śródokresowe,
  • 07 lutego 2019 r. –spotkanie śródroczne,
  • 09 maja 2019 r.- podsumowanie okresu.