W ramach pozalekcyjnych zajęć w naszej świetlicy uczniowie wykazali się dużą pomysłowością.

Jak wykorzystać jesienne liście?

Każdy miał inny pomysł na to w jaki sposób użyje materiały, jakie mieli do wykorzystania.