PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
W czwartek 29 października 2020 roku przy zachowaniu reżimu sanitarnego odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Dzieci klasy pierwszej przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia panowała podniosła atmosfera. Dzieci ubrane w świąteczne stroje galowe, dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.Uczniowie klasy pierwszej wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie      i wokalne. Publiczność – Pani Dyrektor – Monika Karpisiewicz, Pani Wicedyrektor – Sylwia Sielicka oraz Pani Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Hyla  nagrodziła dzielnych pierwszaków brawami.Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów przez Dyrektora szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej  Nr 22 im. Józefa Piłsudskiego w Kaliszu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków. Ciepłe i miłe słowa skierowała do pierwszoklasistów Pani Dyrektor, która pochwaliła umiejętności najmłodszych uczniów i życzyła im samych miłych chwil w szkole.Niestety ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną pasowanie odbyło się bez udziału Rodziców. Jednakże cała uroczystość została nagrana i każde dziecko będzie miało pamiątkę. 


Agnieszka Waszak