Życzenia Prezydenta Miasta Kalisza - Krystiana Kinastowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.