Czasowe zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej Nr 22 Kaliszu

w zakresie klas I - III,

od 25 do 31 maja 2020 r.

 

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.410, 492, 595, 642 i 742 ze zm.)

 

Podstawa prawna: §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 ze zm.).