Terminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 31 oraz Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu na rok szkolny 2020/2021:

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 lutego

6 marca

14 kwietnia

16 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9 marca

13 marca

17 kwietnia

20 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca

28 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca

1 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia

6 maja

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz I klasy szkoły podstawowej jest złożenie za pośrednictwem systemu elektronicznego NABO zgłoszenia które są dostępne pod adresem: https://sp-kalisz.nabory.pl oraz https://przedszkola-kalisz.nabory.pl

Wydrukowany i podpisany przez opiekunów prawnych wniosek należy dostarczyć niezwłocznie do sekretariatu placówki.