W grudniu odbył się konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej NR 7 dla świetlic kaliskich szkół podstawowych. Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej dzieci. Udział wzięło bardzo dużo dzieci z różnych szkół z naszej świetlicy udział wzięły trzy osoby Amelia Jankowska z klasy pierwszej i Mateusz Pietrzyński z klasy drugiej wyróżnienie otrzymał Tobiasz Kordylasiński z klasy trzeciej. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w proponowanych konkursach przez świetlice kaliskich szkół podstawowych.