W związku z trwającym strajkiem nauczycieli Wydział Edukacji informuje o zmianie terminów rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. W załączeniu zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 210/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.