Wydział Edukacji informuje, że na stronie BIP ukazało się Zarządzenie Nr 132/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów. (https://bip.kalisz.pl//ogloszenia/zarz/132zarz2019.pdf )

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 02.04.2019 r. (wtorek) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu, wg następującego porządku:

- szkoły podstawowe klasy IV-VI godz. 9.00

- szkoły podstawowe klasy VII,VIII i klasy gimnazjalne godz. 10.30

- szkoły ponadgimnazjalne godz. 12.00.