ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU KARTA DOBREGO UCZNIA

 

 1. O Kartę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 8, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

 2. Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen:

 1. uczniowie szkół podstawowych - minimum 5.20 (klasy IV-VI) lub 4,8 (klasy VII-VIII)

 2. uczniowie szkół gimnazjalnych – minimum 4.80

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – minimum 4.10

 

 1. Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

 2. Karta upoważnia do skorzystania z basenów wewnętrznych (w okresie zimowym z lodowiska, a w okresie letnim także z basenów zewnętrznych) cztery razy w miesiącu. Każde wejście obejmuje 60 minut pobytu na basenie lub lodowisku lub całodzienny pobyt na basenach zewnętrznych.

 3. Dopłaty za przekroczony czas pobytu będą regulowane w kasie wg cennika.

 4. Karta jest ważna we wszystkie dni tygodnia w okresach: od października do lutego oraz od kwietnia do sierpnia, w godzinach otwarcia obiektów.

 5. Właścicielem Karty jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. a użytkownikiem Uczeń Szkoły.

 6. Wraz z wydaniem Karty pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty.

 7. Karta jest przypisana do konkretnego ucznia i ważna tylko z aktualną legitymacją szkolną.

 8. Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia mogą zostać wykorzystane do końca okresu na jaki została wydana Karta.

 9. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać w hali basenowej lub lodowisku z opiekunem zgodnie z regulaminem tych obiektów.

 10. Opiekun (osoba pełnoletnia) ucznia legitymującego się Kartą otrzymuje zniżkę 40% na zakup biletu.

 11. Z jednym opiekunem na basen może wejść maksymalnie pięciu użytkowników Kart.

 12. Wartość Karty nie podlega zamianie na gotówkę lub innym ekwiwalentom.

 13. Uczeń korzystający z Karty zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Kaliskim Parku Wodnym oraz kaliskim lodowisku.