24 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci zaprezentowali swoje programy całej społeczności szkolnej. Spośród 15 kandydatów wyłoniono 5 osób do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Przewodnicząca – Aleksandra Stempniak

Zastępca – Natalia Urbańska

Sekretarz – Marcel Hyla

Członkowie Zarządu – Anna Zdanowicz, Wiktor Kobyłka