Wychowawcy naszej świetlicy szkolnej zorganizowali Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczno – Językowy„Picture Dictionary”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 18 maja 2018 roku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wpłynęło na: zainteresowanie najmłodszych uczniów nauką języka angielskiego, utrwalenie słownictwa za pośrednictwem działań artystycznych, rozwijanie zdolności językowych oraz plastyczno-technicznych, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz integrację środowiska uczniowskiego oraz pogłębienie współpracy pomiędzy świetlicami kaliskich szkół podstawowych.

Wychowankom świetlic szkolnych zaproponowałyśmy wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. W odpowiedzi na nasz apel napłynęły 22 ciekawe i barwne prace z różnych szkół. Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów.

Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, użyte materiały, samodzielność, pomysłowość oraz estetykę wykonania.

Ostatecznie przyznano 6 nagród. Wśród laureatów znaleźli się:

 

I miejsce:      

Natalia Rolińska – SP 9

Gabriela Biegańska – SP 10

 

II miejsce:     

Maja Loch – SP 8

Wiktoria Sadłowska – SP 17

 

III miejsce:

Ignacy Junosza – Gzowski – SP 9

Olga Nowicka – SP 10

 

Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci docenienie ich trudu laureaci konkursu uhonorowani zostali imiennymi dyplomami oraz nagrodami.

Dziękujemy wszystkim opiekunom dzieci biorących udział za przygotowanie ich do konkursu.

Wychowawcy świetlicy szkolnej