Nabór odbywa się drogą elektroniczną; wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do jednej z grup przedszkolnych lub I klasy (szkoła nie prowadzi oddziału 0) zapraszamy:

  • od 3 kwietnia (wyłącznie zgłoszenia do szkół obwodowych)
  • od 26 lutego do 9 marca zapisy do przedszkola oraz pozostałych szkół podstawowych
  • od 5 do 16 lutego deklaracja pozostania w swoim przedszkolu

Platforma Naboru:

https://sp-kalisz.nabory.pl dla I klasy oraz https://przedszkola-kalisz.nabory.pl dla grup przedszkolnych, gdzie znajdą Państwo odpowiedni formularz.

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać (oboje rodziców lub opiekunowie prawni) i dostarczyć wraz z ewentualnymi załącznikami do placówki pierwszego wyboru.

  • 28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci zakwalifikowanych.
  • 9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.
  • 26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci zakwalifikowanych.
  • 7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.