W dniu 21.10.2017 Park Miejski w Kaliszu odwiedziły zuchy z naszej 22 KGZ „Leśne Duszki” biorące udział w Rajdzie „BARWY JESIENI”. 

Na starcie stawiło się 97 uczestników wchodzących w skład 7 patroli. Po wyruszeniu na trasę gromady zuchowe zmagały się z jesiennymi zadaniami. Nasze dzieci wykazały się dużą kreatywnością i sprawnością. Rajd zorganizowany był przez Komendę Hufca ZHP w Kaliszu przy współpracy 24 KDH „Wrzos”. Wszystkie gromady zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. Pogoda i humory wszystkim dopisały!

Ewa Witczak