Nasza szkoła bierze udział w kampanii:  „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” - to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.

Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Na stronie: https://autorytet.org/ znajdują się m.in. materiały dla  rodziców.

W celu ewaluacji programu uczniowie, rodzice i nauczyciele wypełnią specjalne ankiety.

Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie.

W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić w dowolnym czasie na podstawie tego samego hasła z biletu.

 

 

 

W dniu 10 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Spośród wielu atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, która została sfinansowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3.

 

Dziękujemy uczennicom klasy 8b – Magdzie i Laurze – za prowadzenie ciekawych zabaw i konkursów dla uczestników balu. Dziękujemy również uczennicom klasy 7 – Wiktorii i Jagodzie – za pomoc w przygotowaniu konkursu.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Okres karnawałowy czas zacząć! Uczniowie naszej świetlicy również postanowili rozpocząć karnawał. Pierwszym krokiem do balu szkolnego były maski karnawałowe, które sami przygotowywali uczniowie świetlicy. Nie zabrakło fantazji w stylizacji.

Iwona Janiak

 

 

 

8 stycznia 2019r. uczniowie klas 2, 4a i 4b udali się do teatru im. W. Bogusławskiego na wspaniały spektakl pt. "Trójka na głowie". Uczniowie świetnie się bawili oglądając atrakcyjne widowisko w wykonaniu kaliskich aktorów. Sztuka Carstena Brandaua w oryginalny, pozbawiony dydaktyzmu sposób opowiadała o poszukiwaniu równowagi między kontrolowanym porządkiem a twórczym chaosem. W rolę Jedynki wcielił się Jacek Jackowicz, Dwójką był Dariusz Sosiński, a Trójkę zagrała Ewa Kibler. Pełni humoru, refleksji i ze zdjęciami z naszymi aktorami wróciliśmy do szkoły.

 

Agnieszka Waszak

 

 

 

 

 

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 10.01.2019 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6: 5,20

w klasach 7 – 8: 4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia

  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę

  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

 

 

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z fundacją „Z serca dla serca”. Przeprowadzona została zbiórka pieniężna na ochronę i promocję zdrowia – budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach w województwie podkarpackim.
Zbiórkę przeprowadzały uczennice klas 5a, 7, 8a oraz 8b od października do grudnia 2018 roku. Zebrano kwotę 558,13zł, która przesłana została na konto fundacji.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Klub Wolontariatu