W dniu 10 stycznia odbył się w naszej szkole bal karnawałowy. Spośród wielu atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka, która została sfinansowana przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3.

 

Dziękujemy uczennicom klasy 8b – Magdzie i Laurze – za prowadzenie ciekawych zabaw i konkursów dla uczestników balu. Dziękujemy również uczennicom klasy 7 – Wiktorii i Jagodzie – za pomoc w przygotowaniu konkursu.

 

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Okres karnawałowy czas zacząć! Uczniowie naszej świetlicy również postanowili rozpocząć karnawał. Pierwszym krokiem do balu szkolnego były maski karnawałowe, które sami przygotowywali uczniowie świetlicy. Nie zabrakło fantazji w stylizacji.

Iwona Janiak

 

 

 

8 stycznia 2019r. uczniowie klas 2, 4a i 4b udali się do teatru im. W. Bogusławskiego na wspaniały spektakl pt. "Trójka na głowie". Uczniowie świetnie się bawili oglądając atrakcyjne widowisko w wykonaniu kaliskich aktorów. Sztuka Carstena Brandaua w oryginalny, pozbawiony dydaktyzmu sposób opowiadała o poszukiwaniu równowagi między kontrolowanym porządkiem a twórczym chaosem. W rolę Jedynki wcielił się Jacek Jackowicz, Dwójką był Dariusz Sosiński, a Trójkę zagrała Ewa Kibler. Pełni humoru, refleksji i ze zdjęciami z naszymi aktorami wróciliśmy do szkoły.

 

Agnieszka Waszak

 

 

 

 

 

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 10.01.2019 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza

  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6: 5,20

w klasach 7 – 8: 4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia

  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę

  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

 

 

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z fundacją „Z serca dla serca”. Przeprowadzona została zbiórka pieniężna na ochronę i promocję zdrowia – budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci w Zaleszanach w województwie podkarpackim.
Zbiórkę przeprowadzały uczennice klas 5a, 7, 8a oraz 8b od października do grudnia 2018 roku. Zebrano kwotę 558,13zł, która przesłana została na konto fundacji.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Klub Wolontariatu

 

 

 

 

 

W dniu 1 marca 2018 roku Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzibą w Poznaniu w porozumieniu ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”

Projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, jest dofinasowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 28.02.2021 r.

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej.

W Programie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku od 0 do 18 r. ż wraz z rodzicami/opiekunami, w tym osoby w wieku 0 do 18 r. ż. z województwa wielkopolskiego, u których nastąpiło podejrzenie nowej lub wznowy choroby nowotworowej.

Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka w jej początkowym etapie, w niezaawansowanej postaci to możliwość jej całkowitego wyleczenia w ponad 90% przypadków!

Strona projektu: www.wielkoposkaonkologiadziecięca.pl