Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 19 września 2018 r. (środa) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu, wg następującego porządku:

- szkoły podstawowe klasy IV-VI godz. 9.00

- szkoły podstawowe klasy VII i klasy gimnazjalne godz. 10.30

Wnioski na stypendium socjalne należy składać w terminie do 17.09.2018 r.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł. Dochód obliczyć należy zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769).

Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu.

 

Wnioski dostępne są u wychowawców oraz w sekretariacie.

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9:00.

 

 W okresie wakacji sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 14:00

 

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II. Do konkursu z całej Polski przystąpiło 3325 osób.

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs języka angielskiego dla klas 4 i 5, który miał na celu promowanie u uczniów idei uczenia się języków obcych oraz rozbudzanie zainteresowań zabytkami stolicy Wielkiej Brytanii oraz jej atrakcjami.