Miasto Kalisz zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych,realizowanych w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" z następującego zakresu:

 • "Rodzic w internecie"
 • "Działam w sieciach społecznościowych"
 • "Tworze własną stronę internetową"
 • "Kultura w sieci"
 • "Moje finanse i transakcje w sieci".

Rekrutację prowadzi Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15, w której będą prowadzone szkolenia. Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu (062)  757 28 98. 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej szkoły: https://sp16.kalisz.pl/2019/01/ja-w-internecie-ogloszenie/  

oraz na stronie Miasta Kalisza: https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/ja-w-internecie--wez-udzial-w-bezplatnych-szkoleniach,11027

Pierwsze szkolenia ruszają już w lutym, od 18.02.2019r. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, liczy się jednak kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona! 

Szkolenia kierowane są dla osób dorosłych powyżej 25 roku życia. Nie ma znaczenia Państwa wykształcenie, czy są Państwo osobami pracującymi, bezrobotnymi, czy emerytami lub rencistami. Szkolenia nie są kierowane tylko do mieszkańców Miasta Kalisz, ale do znacznie szerszego grona. 

Do udziału w szkoleniach uprawnieni są następujący mieszkańcy: Miasta Kalisz, Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy i Miasta Raszków, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Szczytniki oraz Żelazków. 

Zapraszamy osoby niepełnosprawne,  starsze, rodziców, a także nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych, chcących nabyć dodatkowe, praktyczne umiejętności, związane z obsługą internetu, portalami społecznościowymi, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z internetu, pozyskiwaniem utworów, filmów, muzyki z legalnych źródeł, czy składaniem wniosków np. 500+, PIT-ów raz przeprowadzaniem wszelkiego rodzaju transakcji finansowych, właśnie za pomocą komputera, czy smartfonu. Każdy z Państwa może znaleźć coś dla siebie. W podjęciu decyzji może pomóc załączona ulotka informacyjna.

Atutem szkoleń są niewielkie grupy, liczące maksymalnie 10 osób. Rozkład godzinowy szkoleń będzie dostosowany do potrzeb uczestników, co zweryfikowane zostanie na etapie rekrutacji. W przypadku większej ilości chętnych możemy zapewnić również szkolenia weekendowe. Zajęcia prowadzone są przy użyciu nowoczesnego sprzętu komputerowego - laptopy z dotykowym ekranem. Każde szkolenie trwa łącznie 12 godzin zegarowych.  Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i catering.

UWAGA - możliwość udziału tylko w jednym szkoleniu!

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU KARTA DOBREGO UCZNIA

 

 1. O Kartę mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 8, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

 2. Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen:

 1. uczniowie szkół podstawowych - minimum 5.20 (klasy IV-VI) lub 4,8 (klasy VII-VIII)

 2. uczniowie szkół gimnazjalnych – minimum 4.80

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – minimum 4.10

 

 1. Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II.

 2. Karta upoważnia do skorzystania z basenów wewnętrznych (w okresie zimowym z lodowiska, a w okresie letnim także z basenów zewnętrznych) cztery razy w miesiącu. Każde wejście obejmuje 60 minut pobytu na basenie lub lodowisku lub całodzienny pobyt na basenach zewnętrznych.

 3. Dopłaty za przekroczony czas pobytu będą regulowane w kasie wg cennika.

 4. Karta jest ważna we wszystkie dni tygodnia w okresach: od października do lutego oraz od kwietnia do sierpnia, w godzinach otwarcia obiektów.

 5. Właścicielem Karty jest „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. a użytkownikiem Uczeń Szkoły.

 6. Wraz z wydaniem Karty pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 10 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty.

 7. Karta jest przypisana do konkretnego ucznia i ważna tylko z aktualną legitymacją szkolną.

 8. Niewykorzystane w danym miesiącu wejścia mogą zostać wykorzystane do końca okresu na jaki została wydana Karta.

 9. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać w hali basenowej lub lodowisku z opiekunem zgodnie z regulaminem tych obiektów.

 10. Opiekun (osoba pełnoletnia) ucznia legitymującego się Kartą otrzymuje zniżkę 40% na zakup biletu.

 11. Z jednym opiekunem na basen może wejść maksymalnie pięciu użytkowników Kart.

 12. Wartość Karty nie podlega zamianie na gotówkę lub innym ekwiwalentom.

 13. Uczeń korzystający z Karty zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Kaliskim Parku Wodnym oraz kaliskim lodowisku. 

Klub Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza uczniów na turniej tenisa stołowego, w którym dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział bezpłatnie.

Turniej nr 1 w ramach II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019 o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego.
Turniej odbędzie się 27 stycznia w hali sportowej w Opatówku ulica Szkolna 3.
Harmonogram turnieju w Opatówku:
8.00-9.00: biuro zawodów i rozgrzewka
9.00-12.00: gra w kategoriach wiekowych
12.00-14.00: gra w kategorii open
 
21 grudnia 2018 odbył się w naszej szkole I Festiwal ,, Boże Narodzenie w innych krajach''. Uczniowie klas 4-8 przygotowały stoiska przybliżające tradycje świąteczne wybranych przez siebie krajów. Społeczność szkolna miała okazję poznać zwyczaje świąteczne krajów takich, jak: Białoruś, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Norwegia, USA, Irlandia.
 
Robert Kapitaniak
 
 

Nasza szkoła bierze udział w kampanii:  „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” - to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli.

Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Na stronie: https://autorytet.org/ znajdują się m.in. materiały dla  rodziców.

W celu ewaluacji programu uczniowie, rodzice i nauczyciele wypełnią specjalne ankiety.

Każdy uczestnik badania otrzymuje losowy bilet z krótką instrukcją, co zrobić, żeby wypełnić ankietę. Ankietę można wypełnić w dowolnym czasie na komputerze lub na smartfonie.

W przypadku przerwania wypełniania ankiety, można do niej powrócić w dowolnym czasie na podstawie tego samego hasła z biletu.

 

 

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 7 stycznia 2019 roku uczniowie klas I-III oraz IV-VI uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komendzie Miejskiej  Policji w Kaliszu, panią  Marleną Potasińską.