Nabór odbywa się drogą elektroniczną; wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do jednej z grup przedszkolnych lub I klasy (szkoła nie prowadzi oddziału 0) zapraszamy:

 • od 3 kwietnia (wyłącznie zgłoszenia do szkół obwodowych)
 • od 26 lutego do 9 marca zapisy do przedszkola oraz pozostałych szkół podstawowych
 • od 5 do 16 lutego deklaracja pozostania w swoim przedszkolu

Platforma Naboru:

https://sp-kalisz.nabory.pl dla I klasy oraz https://przedszkola-kalisz.nabory.pl dla grup przedszkolnych, gdzie znajdą Państwo odpowiedni formularz.

Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać (oboje rodziców lub opiekunowie prawni) i dostarczyć wraz z ewentualnymi załącznikami do placówki pierwszego wyboru.

 • 28 marca 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci zakwalifikowanych.
 • 9 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.
 • 26 kwietnia 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci zakwalifikowanych.
 • 7 maja 2018 r. zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Tradycyjnie jak co roku odbyła się 19 grudnia 2017r. Wigilia Zuchowa 22KGZ „Leśne Duszki”. Rozpoczęliśmy tę wigilię złożeniem Obietnicy Zuchowej przez grupę starszych zuchów, którzy otrzymali znaczki zuchowe. Następnie wszyscy złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się opłatkiem. Dzieci samodzielnie przygotowały stół wigilijny, zajadały pyszne smakołyki i owoce. W tak miły i sympatyczny sposób spędziliśmy wspólnie czas śpiewając razem kolędy. Tak zorganizowaną Wigilią weszliśmy w okres świątecznych przygotowań.

               Z zuchowym pozdrowieniem

Czuj! Dh Ewa Witczak

W dniu 9 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 w Kaliszu odbył się XVI Przegląd Teatrzyków Zuchowych. Dzieci w wieku zuchowym (uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej) występowały w kategoriach: „Solo” i „Duet”. Tematem tegorocznego przeglądu był „świat dziecka”. Teatr zuchowy jest jednym z podstawowych elementów pracy z dziećmi w wieku zuchowym w Związku Harcerstwa Polskiego.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Kategoria: „Solo”:

1 miejsce – Julia Nawrocka z 22 KGZ (Gromada przy SP22 w Kaliszu)

2 miejsce – Julia Chałupka z 23 KDZiH (Gromada przy SP23 w Kaliszu)

3 miejsce – Amelia Łoszewska z 1 KGZ (Gromada przy SP7 w Kaliszu)

Kategoria: „Duet”:

1 miejsce – Robert Kempa i Lena Adamczyk z 1 KGZ (Gromada przy SP7 w Kaliszu)

2 miejsce – Hubert i Konrad Efinowicz z 66 KGZ (Gromada przy SP13 w Kaliszu)

3 miejsce – Julia i Anna Piekarskie z 23 KDZiH (Gromada przy SP23 w Kaliszu)

Wyróżnienia:

Laura Maćczak z 22 KGZ

Anna Kacprzyk z 1 KGZ

GRATULUJEMY wszystkim zuchom odwagi występując. W tegorocznej edycji przeglądu udział wzięły następujące gromady: 1 Kaliska Gromada Zuchowa, 14 Kaliska Gromada Zuchowa, 13 Gromada Zuchowa z Nowych Skalmierzyc, 22 Kaliska Gromada Zuchowa, 23 Kaliska Drużyna Zuchów i Harcerzy, 66 Kaliska Gromada Zuchowa.

 

 Ewa Witczak

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na drugi okres roku szkolnego 2017/18 upływa dnia 09.02.2018 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

 1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
 2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

             w klasach 4 - 6:            5,20

             w klasach 7 – 8:           4,80

 1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia
 2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę
 3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

W dniu 21.10.2017 Park Miejski w Kaliszu odwiedziły zuchy z naszej 22 KGZ „Leśne Duszki” biorące udział w Rajdzie „BARWY JESIENI”. Na starcie stawiło się 97 uczestników wchodzących w skład 7 patroli. Po wyruszeniu na trasę gromady zuchowe zmagały się z jesiennymi zadaniami. Nasze dzieci wykazały się dużą kreatywnością i sprawnością. Rajd zorganizowany był przez Komendę Hufca ZHP w Kaliszu przy współpracy 24 KDH „Wrzos”. Wszystkie gromady zostały nagrodzone dyplomami i upominkami. Pogoda i humory wszystkim dopisały!

Ewa Witczak

 

Krótko przed Świętami Bożego Narodzenia zakończyła się akcja pomocy zwierzakom z kaliskiego schroniska. Uczniowie naszej szkoły okazali serce czworonogom przynosząc karmę, miski, koce itp. artykuły umożliwiające przetrwanie zimy. Główną organizatorką akcji była Natalia Kliszewska, uczennica klasy VII A.

Robert Kapitaniak