„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

 

 

Wiadomość o nagłym odejściu Łukasza Nowaka wstrząsnęła nami dogłębnie.

Wszyscy otwieramy dziś alfabet szkolnych wspomnień ze wspólnie przeżytych chwil.

Zatrzymałeś wszystkich w biegu życia, by poddać refleksji.

Wspominamy Ciebie Łukaszu jako: absolwenta, ucznia, wychowanka, przyjaciela, kolegę.

 

,,Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach….”

Nie mówimy- ŻEGNAJ!   Mówimy-  DO ZOBACZENIA!

 

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim składamy ogromne wyrazy szczerego współczucia.

 

 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie.

 

 

       ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22

im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W KALISZU

 

RODZICE UCZNIÓW KLAS I-VIII KUPUJĄ PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO RELIGII

 

 

 KLASA 1

Lp.

Przedmiot

Nr aprobaty

Tytuł podręcznika

Tytuły, części materiałów ćwiczeniowych

Autor

Wydawnictwo

1

Edukacja wczesnoszkolna

790/1/2017

790/2/2017

Elementarz odkrywców

-kl. 1 cz. 1-4 podręcznik

Elementarz odkrywców

- kl. 1 cz. 1-2 -podręcznik matematyczny

 

Elementarz odkrywców

- kl. 1 – zestaw ćwiczeń :

 muzyka, informatyka

Elementarz odkrywców – edukacja wczesnoszkolna - Wyprawka

 

Barbara Stępień

Ewa Hryszkiewicz

Joanna Winiecka – Nowak

Krystyna Bielenica

Maria Bura

Małgorzata Kwil

Bogusława Lankiewicz

Michał Kęska

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

- praca zbiorowa

Nowa Era

2

Język angielski

819/1/2017

New English Adventure

- Język angielski – Podręcznik kl. 1 cz. 1

 

New English Adventure

Język angielski

Zestaw ćwiczeń kl. 1 cz. 1 (zestaw ćwiczeń z płytami DVD i CD)

Tessa Lochowski

Cristina Bruni

Pearson

3

RELIGIA

klasa I

 

 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.

- podręcznik

 

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.

- karty pracy

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

 

Św. Wojciech

Poznań

*Podręczniki darmowe dostępne we wrześniu.

 

 

Dnia 06.06.2019r., uczniowie z klasy IVa i Va pojechali pod opieką pań: Anny Śmietańskiej, Jolanty Gilickiej i Iwony Janiak na wycieczkę do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. EC1 to 150 stanowisk i eksponatów na ponad 8.000 m2 powierzchni wystawienniczej.

Zachowane zostały elementy architektoniczne i wyposażenia dawnej elektrowni. Dzięki temu zachowana jest równowaga pomiędzy historią a współczesnością. Wykorzystując najnowocześniejsze techniki informatyczne, audiowizualne i multimedialne, EC1 jest wstanie ożywić dawne urządzenia.

Największą atrakcją jest pierwsza ścieżka odwołująca się do historycznego dziedzictwa kompleksu EC1. Już stojąc przed CNiT, obserwujemy plac węglowy, na którym kiedyś przechowywano miesięczną rezerwę głównego źródła energii centrum. Całą ich drogę możemy przemierzyć samemu. Do kotłów wchodzimy i spacerując po rusztach, obserwujemy podsycany węglem żar i dym unoszący się znad paleniska. Na gości czeka też grupowa gra, w której mogą sterować elektrownią.

Imponująca jest rozdzielnia, w której można przekonać się, jak trudnym i absorbującym zadaniem było kierowanie EC1, oraz przecięty kocioł, na którym dzięki systemowi specjalnego oświetlenia można wyodrębniać jego poszczególne elementy.

Pozostałe ścieżki przyniosły równie wiele frajdy. „Mikro- i makroświat” to wizyta w kosmosie i naturalne uzupełnienie oferty Planetarium EC1. Przypięci do specjalnej uprzęży mogliśmy stanąć na księżycu, Wenus i Marsie. Chętni mogli też skorzystać ze specjalnej bieżni, która chroni kosmonautów przed zwiotczeniem mięśni. Duże wrażenie zrobiły trójwymiarowe pokazy w kinie sferycznym mieszczącym się w ogromnej kopule znajdującej się tuż za turbogeneratorem.

W strefie "Mikro- i makroświat" znajdowały się też eksponaty opowiadające o najdalszych zakątkach Wszechświata. Korzystając z ogromnego ekranu o ponad czterometrowej przekątnej można zanurzyć się w głębinach kosmosu i z bliska obejrzeć galaktyki znajdujące się nawet miliony lat świetlnych od Ziemi.

Ostatnia wystawa „Rozwój wiedzy i cywilizacji” to raj dla najmłodszych, w którym wszystkiego można było dotknąć i poczuć na własnej skórze. Niezliczona ilość korb, guzików, paneli tworzy królestwo, które ukazywały różnorodne zjawiska z zakresu fizyki, chemii i nauk przyrodniczych w ujęciu ich zastosowań w naszym życiu codziennym. Ekspozycja opowiadała o tym, jak na przestrzeni wieków ludzie poznawali kolejne prawa rządzące otaczającym nas światem i jak potrafili je wykorzystać za pomocą wynalazków. Spacerując po niej, trafiliśmy m.in. do pracowni druida czy średniowiecznego alchemika.

Nie było czasu na nudę. Każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Zwiedzając EC1, u każdego z uczestników wycieczki widać był uśmiechy na twarzy.

Po skończonej „zabawie” w bufecie EC1 czekał na nas ciepły obiad. Najedzeni i bogatsi o zdobytą wiedzę powróciliśmy do domu.

 

 

Regulamin

Wakacji w Mieście

Organizator: Miasto Kalisz

Niniejszy regulamin obowiązuje na salach świetlicowych, na których odbywać się będą zajęcia:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16

  • Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16

  • Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

 

1. Osoby przebywające w szkole podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora.

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z Kalisza uczęszczające do szkół podstawowych.

3. Zajęcia odbywać się będą:

- w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej nr 17 od 1.07.2019 r. – do 26.07.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00,

- w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Szkole Podstawowej Nr 8 od 29.07.2019 r. – do 23.08.2019 r. (oprócz sobót i niedziel); od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Zajęcia mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy, zajęcia o charakterze profilaktycznym (dostosowane do grup wiekowych uczestników).

5. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

6. Organizator zapewnia niezbędne materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć.

7. Rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia.

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu i programu postępowania zgodnie z poleceniami opiekunów.

9. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie zmienne.

10. Wszelkie urazy muszą być zgłaszane przez uczestników zajęć osobom prowadzącym zajęcia.

11. Pomoc przedlekarska udzielana jest przez przeszkolone osoby.

12. Na terenie obiektów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek.

13. Zabrania się poruszania poza strefą wyznaczoną przez opiekunów.

14. Uczestników obowiązuje zachowanie czystości i porządku na terenie obiektu.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby przebywające poza obiektami, na których odbywają się zajęcia w ramach „Wakacji w mieście”.

16. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, powinien dostosować gry i zabawy oraz zajęcia sportowe do wieku swoich podopiecznych.

17. Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku dla celów informacyjno - promocyjno-sprawozdawczych związanych z realizacją projektu „Wakacje w mieście” tzn. że fotografie lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą zostać umieszczone na stronie internetowej miasta, fanpage Zdrowy Kalisz i w mediach kaliskich.

18. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, pragniemy poinformować, że:

 

19. Administratorem danych osobowych, które Państwo podacie w momencie zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście” będą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ciasna 16 w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 22a w Kaliszu

- Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b w Kaliszu

w których organizowane będą „Wakacje w mieście”.

20. Przetwarzane kategorie Państwa i Państwa dzieci danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa.

21. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jednak od ich podania uzależniony jest udział Państwa dzieci w zajęciach w ramach „Wakacji w mieście”.

22. Państwa dane i Państwa dzieci przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach podczas „Wakacji w mieście”.

23. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy zatrudnieni do opieki nad dziećmi podczas „Wakacji w mieście”, Dyrektorzy Szkół i inni pracownicy szkoły, którzy uczestniczą w realizacji i obsłudze projektu.

24. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

25. Przekazane przez Państwo dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od  zakończenia realizacji projektu tj. do 23.08.2024 r.

26. Administrator danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć przed przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I-VIII

odbędzie się w środę 19 czerwca o godzinie 8.45

w sali gimnastycznej.

Przypominamy uczniom pragnącym ubiegać się o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na pierwszy okres roku szkolnego 2019/20 upływa dnia 19.06.2019 r.

Prosimy o dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.  Bez udokumentowanych osiągnięć wnioski będą traktowane jako niespełniające kryteriów.

W punkcie 8 należy podać średnią ocen z dokładnością do 2 miejsc po przecinku ( zaokrąglenia zgodnie z zasadą matematyczną). Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8  ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 z póź. zm.).

W związku z przepisami RODO do każdego wniosku należy załączyć klauzulę informacyjną. Brak podpisania i załączenia do wniosku tego dokumentu skutkować będzie, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski należy przekazać do wychowawcy klasy.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

  1. uczeń zamieszkuje i jest zameldowany na pobyt stały na terenie miasta Kalisza
  2. średnia ocen ucznia osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek:

w klasach 4 - 6:    5,20

w klasach 7 – 8:    4,80

  1. próg dochodowy: dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia
  2. wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę
  3. wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.