1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

3.

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko – mazurskie

 

27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII

 

21.04.2020 r. (wtorek) – j. polski

22.04.2020 r. (środa) - matematyka

23.04.2020 r. (czwartek) –j. obcy nowożytny

 

 

Podstawa prawna:

Art. 9 a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm. );

- § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

7.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 r. (czwartek)

 

12.11.2019 r. (wtorek)

 

02.01.2020 r. (czwartek)

 

03.01.2020 r. (piątek)

 

04.05.2020 r. (poniedziałek)

 

12.06.2020 r. (piątek)