Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe

18 stycznia  - 31 stycznia 2021 r.

 dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

25 stycznia – 7 lutego 2021 r.

 podlaskie, warmińsko – mazurskie

1 lutego  – 14 lutego 2021 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

15 lutego – 28 lutego 2021 r.

 kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  dla klas I-VII

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

7.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

Podstawa prawna:

- § 3 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm).

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

12. listopada 2020 r. (czwartek)

 

13. listopada 2020 r. (piątek)

 

04. stycznia 2021 r. (poniedziałek)

 

05. stycznia 2021 r. (wtorek)

 

04. czerwca 2021 r. (piątek)

 

+ 3 dni wolne w czasie egzaminów ósmoklasisty