Jeśli jesteś UCZNIEM i:

  • masz problemy w nauce,
  • koleżanki i koledzy Cię zawiedli,
  • przejawiasz trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • jest Ci źle z samym sobą,
  • coś Cię nurtuje, niepokoi,
  • czujesz się bezradny,

  zwróć się do pedagoga.Jeśli jesteś RODZICEM i:

  • Twoje dziecko sprawia trudności wychowawcze,
  • Twoje dziecko ma szczególne potrzeby edukacyjne (jest uczniem dyslektycznym bądź przejawia trudności w nauce),
  • jesteś zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,
  • potrzebujesz profesjonalnej pomocy specjalistów (psychologa, logopedy)

 zwróć się do pedagoga.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Pedagog szkolny - mgr Małgorzata Karwowska

 

 PONIEDZIAŁEK

 WTOREK

 ŚRODA

CZWARTEK

 PIĄTEK

 

9.45 - 10.45

13.30 - 15.00

 

10.35-11.35

12.50 - 15.00

 

08.00 - 08.55

11.30 - 15.00

 

 

10.45 - 15.00

 

 

10.45 - 12.55

 

 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania i Czat Internetowy dla Młodych Ludzi

 

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) oraz bezpieczny czat internetowy na stronie - https://brpd.gov.pl/sos-czat/ prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Młody człowiek  uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów, uzyskać stosowne wsparcie w sytuacji, kiedy będą tego potrzebować.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie: https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.