REGULAMIN  II SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

 

         Pisanie listów do Mikołaja jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu dziecko doświadcza magicznej atmosfery świąt, rozwija swoją wyobraźnię, uczy się, że miło jest być  obdarowanym, ale dobrze jest też obdarowywać innych.

 

1. Cele konkursu:

-rozwijanie twórczej aktywności dziecka

-rozwijanie wyobraźni,

-kształtowanie umiejętności jasnego wyrażania potrzeb.

 

2.Organizatorem Konkursu jest Świetlica i Biblioteka szkolna.

3.Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI.

4.Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.

5.Format pracy – projekt w programie Paint, dokument tekstowy Word

 

6.Technika wykonania pracy – list elektroniczny w programie Paint, Word,

7. Kryteria oceniania:

-nawiązanie do tematu konkursu,

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-poprawność językowa,

-samodzielne wykonanie listu,

-estetyka pracy.

Jury konkursu będzie oceniało: pomysł, technikę i staranność wykonania pracy.

8.Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych oraz dwóch wyróżnień.

9. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być podpisana.

10. Gotowe prace należy zapisać w odpowiednim folderze komputera do 06.12.2020 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08 grudnia 2020 roku, a wręczenie nagród po powrocie do szkoły.

12. Każdy opiekun uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w nim, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej laureatów i finalistów konkursu oraz ich zdjęć na stronie www.zspnr3.kalisz.pl .

 

                                                                                                  Jolanta Gilicka, Iwona Janiak