" I JA MOGĘ BYĆ AUTOREM "

REGULAMIN I KONKURSU LITERACKIEGO PT : "WIOSNA" - OPOWIADANIE TWÓRCZE


1. ORGANIZATORZY:
Jolanta Gilicka, Ewa Witczak

2. CELE KONKURSU:
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,
- rozwijanie talentów literackich,
- rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności,
- sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego,
- kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne siły i umiejętności.


3. ADRESAT:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - VI Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu.

4. KATEGORIA:
I - uczniowie klas III -IV
II - uczniowie klas V - VI

5.WYMAGANIA:
 zadanie uczestników polega na napisaniu opowiadania na temat : wiosna
 opowiadanie powinno być napisane ręcznie, czytelnym pismem
 praca powinna być indywidualna
 praca powinna rozpoczynać się od strony tytułowej (tytuł opowiadania, imię i nazwisko autora, klasa).

4. TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 termin dostarczania prac upływa 15 maja 2020 r.
 prace (skan, zdjęcia) należy przesłać na adres organizatora : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do zorganizowania wystawy.

5. KRYTERIA OCENY I NARODY:
Powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność z tematem,
• pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,
• elementy twórcze np. logiczny układ zdarzeń,
• kompozycja tekstu (podział na trzy części , akapity),
• język (urozmaicony zasób słownictwa),
• ortografia,
• interpunkcja.
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac najwyżej ocenionych przez komisję konkursową.
Decyzje jury są ostateczne.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- dostarczenie karty zgłoszenia i pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez opiekuna dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka i jego danych osobowych na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy
Jolanta Gilicka i Ewa Witczak