Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dzieci do godziny 16.20.

W nagłych wypadkach opóźniających odebranie dziecka ze świetlicy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić telefonicznie wychowawcę świetlicy o zaistniałej sytuacji.